Publiekswerking

Prisma is het expertise- en ondersteuningscentrum inzake etnisch-culturele diversiteit in de provincie Antwerpen. Met onze publiekswerking willen we het maatschappelijk debat rond de thema's inburgering en integratie aanwakkeren. Tegelijk willen we bijdragen aan een evenwichtige beeldvorming over etnisch-culturele minderheden.

Onze publiekswerking kan vele vormen aannemen. Enerzijds gaat het over activiteiten (tentoonstellingen, debat, vormingen, ...) die we zelf of samen met partners organiseren. Maar ook externe organisaties kunnen de lokalen van Prisma gebruiken voor activiteiten die passen in de uitgangspunten van de publiekswerking.